banner1

LỊCH THI GIỮA KỲ CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (Từ 1-8/04/2018)

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi đi Giữa kỳ 2 năm học 2017-2018 Hệ Liên thông  Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 1/4/2018 đến ngày 8/4/2018.

** Sinh viên chưa nộp Học phí kỳ đang học sẽ không được thi các môn gữa kỳ 2.

– Các em cập nhật danh sách thi, các môn tại website này.

* LỊCH THI ĐI CUỐI  KỲ  CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG.

8. LỊCH THI GIỮA KỲ II CÁC KHÓA ĐHLT NĂM HỌC 2017 – 2018

** DANH SÁCH KHÓA 13.2

1. DS thi Pháp luật kiểm toán và CMKT ngày 01.04.2018

2. DS thi Kiểm toán báo cáo tài chính ngày 02.04.2018

3. DS thi Kế toán chủ đầu tư ngày 03.04.2018

4. DS thi Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 05.04.2018

5. DS thi Kế toán tập đoàn ngày 07.04.2018

6. DS thi Hành nghề kế toán ngày 08.04.2018

*** DANH SÁCH KHÓA 14.1

 

**** DANH SÁCH KHÓA 14.2

1. DS thi Thị trường tài chính ngày 01.04.2018

2. DS thi Tài chính công ngày 03.04.2018

3. DS thi Thuế ngày 08.04.2018

4. DS thi Kế toán chủ đầu tư ngày 03.04.2018

5. DS thi Kế toán các Tổ chức tài chính ngày 04.04.2018

***** DANH SÁCH KHÓA 15.1

1. DS thi Kế toán quản trị ngày 02.04.2018

2. DS thi Thị trường tài chính ngày 01.04.2018

3. DS thi Định giá tài sản ngày 08.04.2018

4. DS thi Các môn Khoa công nghệ thông tin khóa 15.1LT

5. DS thi Kế toán chủ đầu tư 04.04.2018

6. DS thi Kế toán các Tổ chức tài chính ngày 06.04.2018

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục