banner1

Lịch thi Giữa học Kỳ I Các khóa Đại học Liên thông Chính quy

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi giữa học kỳ I Các khóa Đại học Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 10/10 đến hết ngày 16/10/2016

– Sinh viên thi các môn trên Máy tính tại Trường chính – Vĩnh Tuy

– Danh sách các môn thi nhà trường sẽ cập nhật tại website này, các em chú ý theo dõi…

1. LỊCH THI ĐI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

** DS Các môn thi khóa 13.2

1.DS Thi môn Tiếng Anh 5 ngày 16.10.2016

2. DS Thi môn Tiếng Anh 6 ngày 16.10.2016

3. DS Thi môn Tiếng Anh 8 ngày 15.10.2016

4. DS Thi môn Định mức kinh tế kỹ thuật ngày 14.10.2016

5. DS Thi môn Quản lý chuỗi cung ứng ngày 11.10.2016

6. DS Thi môn Khoa học quản lý ngày 10.10.2016

7. DS Thi môn Kế toán Công ngày 12.10.2016

8. DS Thi môn Công nghệ Java ngày 14.10.2016

*** DS Các môn thi khóa 14

1. DS Thi môn Tiêng Anh 3 ngày 16.10.2016 (14LTCD)

2. DS Thi môn Tiếng Anh 3 ngày 16.10.2016 (14LTTD)

3. DS Thi môn Tiếng Anh 6 ngày 16.10.2016

4. DS Thi môn Thuế ngày 10.10.2016

5. DS Thi môn Triết học ngày 11.10.2016

6. DS Thi môn Logic ngày 13.10.2016

7. DS Thi môn Kế toán Công ngày 12.10.2016

8. DS Thi môn Quản lý chuỗi cung ứng ngày 11.10.2016

9. DS Thi môn Thiết kế hướng đối tượng ngày 13.10.2016

10. DS Thi môn Lập trình C ++ Nâng cao ngày 15.10.2016

11. DS Thi môn Kỹ năng quản lý hiệu quả ngày 15.10.2016

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục