banner1

LỊCH THI ĐI CUỐI KỲ II CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (Từ 11 đến 20/6/2018)

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi đi Cuối Kỳ 2 năm học 2017-2018 Hệ Liên thông  Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 11/6/2018 đến ngày 20/6/2018.

** Sinh viên chưa nộp Học phí Kỳ  đang học sẽ không được thi các môn Cuối Kỳ 2.

– Các em cập nhật danh sách thi, các môn tại website này.

* LỊCH THI CUỐII  KỲ  CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG.

10. LỊCH THI ĐI CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

** DANH SÁCH KHÓA 14.1

*** DANH SÁCH KHÓA 14.2

**** DANH SÁCH KHÓA 15.1

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục