banner1

Lịch thi Cuối kỳ Dành cho Sinh viên Liên thông Chính quy (Từ 18-29/12/2016)

Các em sinh viên Lứ ý:

– Lịch thi Cuối học Kỳ 1, các khóa Đại học Liên thông Chính quy năm 2016-2017 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Áp dụng từ ngày 18/12/2016 đến ngày 29/12/2016.

– Sinh viên thi các môn theo lịch đính kèm, địa điểm thi tại Trường Chính – Vĩnh Tuy

3. LỊCH THI ĐI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

** DANH SÁCH CÁC MÔN THI KHÓA 13.2

1. DS Thi môn Tiếng Anh 9 ngày 24.12.2016

2. DS Thi môn Tiếng Anh 7 ngày 24.12.2016

3. DS Thi môn Tiếng Anh 8 ngày 29.12.2016

4. DS Thi môn Tiếng Anh 6 ngày 29.12.2016

** DANH SÁCH CÁC MÔN THI KHÓA 14.1

1. DS Thi môn Tiếng Anh 7 ngày 24.12.2016

2. DS Thi môn Tiếng Anh 4 khóa 14LTCD ngày 24.12.2016

3. DS Thi môn Tiếng Anh 4 khóa 14LTTD ngày 24.12.2016

4. DS Thi môn Tiếng Anh 5 ngày 29.12.2016

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục